«4090 Բարեգործական» հիմնադրամը շարունակում է հայտերի ընդունումը