Բարեկամություն

Նվիրաբերիր 4090 ՀՀ դրամ ամեն ամիս և ստացիր հատուկ կարգավիճակ, այն է՝ մասնակցություն Հիմնադրամի կողմից կազմակերպվող միջոցառումների և շահառուների հետ հանդիպումների։