Ընթացիկ շահառուներ

Վլադիմիր Ավագյան

Շահբազ Ավետիսյան

Սևակ Թադևոսյան

Արթուր Հովհաննիսյան

Արշակ Հախումյան

Արման Կզլգյոզյան